Uitvaartwensen

Weten uw dierbaren precies wat uw wensen zijn ten aanzien van uw uitvaart?

“Hadden we dat toen maar geweten…” Regelmatig hoor ik deze opmerking als het gesprek gaat over uitvaarten die men heeft bijgewoond.

Er is tegenwoordig zo veel mogelijk! Er is steeds meer plaats voor de inbreng van de nabestaanden en voor een persoonlijke invulling van rituelen. Hierdoor kunnen uitvaarten steeds persoonlijker worden en meer een 'spiegel van het leven van de overledene' zijn.
Dat partners vaak slecht of helemaal niet geïnformeerd zijn over de uitvaartwensen van hun geliefde bleek uit een recent onderzoek. Voor alleenstaanden is het vaak nog moeilijker om hun wensen op dit gebied aan een ander bekend te maken.

Papillon Uitvaartverzorging heeft in dit kader een uitvaartwensenregistratieformulier ontwikkeld waarin de vele keuzemogelijkheden rondom de eigen uitvaart duidelijk aangegeven kunnen worden. Het gaat dan om veel meer dan alleen de keuze tussen begraven of cremeren of welke muziek er gespeeld moet worden. In een periode die vaak heel emotioneel kan zijn en waarin in korte tijd veel belangrijke beslissingen genomen moeten worden, kan de ingevulde wensenregistratie een grote hulp zijn voor de nabestaanden. Ook geeft het rust wanneer alles op papier staat en overzichtelijk in een map zit opgeborgen, zo blijkt in de praktijk.

Ik neem veel tijd en rust bij de persoonlijke begeleiding van het invullen van dit formulier. Tijdens twee gesprekken van zo’n anderhalf uur worden alle punten met u doorgenomen, zodat uw vragen direct beantwoord kunnen worden.
Door u op betrokken wijze te informeren en te adviseren kunt u de keuzes maken die het beste bij u passen. Zo kan een heel persoonlijk afscheid ontstaan.

Na invulling ontvangt u het definitieve document plus één kopie. Papillon houdt het beheer van de wensenregistratie. Eventuele latere veranderingen/aanpassingen kunt u zelf verwerken in uw eigen document, zodat de informatie altijd 'up to date' blijft.
Graag krijg ik deze veranderingen van u door als zij ook van belang zijn voor Papillon Uitvaartverzorging.