Veelgestelde vragen

'We hebben geen keuze in wat ons overkomt, maar we hebben wel de keuze in hoe we ermee omgaan'.

1. Waarom zou ik gebruikmaken van de dienstverlening van Papillon Uitvaartverzorging bij het begeleiden van de invulling van de uitvaartwensenregistratie?

Papillon Uitvaartverzorging biedt u persoonlijke aandacht en veel tijd (twee gesprekken van elk ongeveer anderhalf uur; zo nodig meer) bij de begeleiding van het invullen van het formulier. Hierdoor kunt u direct uw vragen stellen en krijgt u ook direct een antwoord. Zo kunt u de keuzes maken die het beste bij u passen. U staat er dus niet alleen voor om de soms moeilijke beslissingen te nemen.

2. Wat doe ik als ik veranderingen wil aanbrengen in mijn uitvaartwensenregistratie?

Als u belangrijke wijzigingen wilt aanbrengen die betrekking hebben op heel essentiële zaken (bijvoorbeeld u besluit later dat u toch begraven wilt worden en niet gecremeerd) dan dienen die veranderingen bij voorkeur doorgegeven te worden aan Papillon Uitvaartverzorging. Dit kan per brief of per e-mail gebeuren. Uiteraard brengt u die verandering dan ook in uw eigen exemplaar aan. Kleinere wijzigingen (zoals bijvoorbeeld de keuze van een muziekstuk of een spreker) kunt u gewoon aanbrengen in uw eigen wensenregistratie. Uw exemplaar van de wensenregistratie wordt bij overlijden als leidraad gebruikt bij de regeling van de uitvaart.

3. Waarom bewaart Papillon Uitvaartverzorging ook een kopie van mijn uitvaartwensenregistratie?

Dit is bedoeld om zo snel mogelijk na de melding van uw overlijden aan de slag te kunnen gaan om bijvoorbeeld de begraafplaats, het crematorium en de kerk te benaderen om de gewenste afspraken te maken. Er moet veel geregeld worden op de eerste dag na het overlijden en vaak zijn vooral de crematoria druk bezet.

4. Moet ik mijn notaris een kopie geven van mijn uitvaartwensenregistratie?

Dat mag zeker, maar u moet niet uitsluitend aan de notaris een kopie geven. Het formulier is vooral bedoeld voor uw nabestaanden, die direct na uw overlijden met de regeling van uw uitvaart moeten beginnen. Voor hen is het heel prettig dat u een aantal zaken al heeft besloten. Bewaar de wensenregistratie bij uw andere waardevolle documenten en stel uw nabestaanden of vertrouwenspersoon op de hoogte van het bestaan ervan.

5. Kan Papillon Uitvaartverzorging ook mijn uitvaart verzorgen als ik geen uitvaartwensenregistratie van Papillon Uitvaartverzorging heb?

Jazeker. Papillon Uitvaartverzorging is een zelfstandig functionerende uitvaartonderneming die alle onderdelen van het vak voor u kan verzorgen. U heeft geen wensenregistratie van Papillon Uitvaartverzorging nodig om uw uitvaart door ons te laten verzorgen. Wij maken geen enkel onderscheid tussen degenen die wel bij ons geregistreerd staan en diegenen die geen wensenregistratie bij ons hebben gemaakt.

6. Ben ik verplicht gebruik te maken van de uitvaartorganisatie waar ik een uitvaartverzekering heb afgesloten en/of waar ik een uitvaartwensenregistratie heb ingevuld?

Nee, hiertoe bent u niet verplicht. U bent te allen tijde vrij in uw keuze van een uitvaartonderneming.